עמוד הבית אודות הצוות טיפולים פורום כתבות ומאמרים תמונות ידידים תרומות דרך האמצע – בית מאזן צור קשר

טיפול בתנועה


הטיפול בתנועה הינו אמצעי לביטוי בלתי מילולי, אקטיבי, גופני וקומוניקטיבי.

במהלך הטיפול, תגובות גופניות המופקות באופן לא מודע עשויות להפיק זיכרונות אסוציאטיביים ולהעיר אל המודע את דפוס הרגשות, שניתן לחוות אותם מחדש ולהכיר בהם ברמת המודעות. כך מתאפשר תהליך של שינוי.

כפר איזון, קיבוץ שדות ים, ד.נ. מנשה izun@izun.org.il ,04-6100992 | 3780400