Skip to content

פוסט טראומה

בהמשך לנסיון שנצבר במהלך השנים, נמצא כי הרבה מהצעירים אשר הגיעו לכפר תוך כדי משבר נפשי או בעיית התמכרות, מגלים סימנים של מצב פוסט טראומטי. הסיבות הן רבות וביניהן: אירועים טראומטיים במהלך השירות הצבאי, התעללויות פיזיות או מיניות במהלך חייהם, אובדנים ועוד.

הטיפול בכפר מהווה כתובת, בין היתר, עבור אוכלוסיה ספציפית זו, אשר עד עכשיו מצאה מענה רק במחלקות הפסיכיאטריות. כאן, נוצרה הזדמנות עבורם לקבל טיפול ללא רישום, ללא סטיגמה, בסביבה פתוחה תוך צפייה להתארגנות בפרק זמן מוגבל של עד – 5 חודשים ורכישת כלים להתמודדות עם הטראומה בהמשך חייהם. הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע ממגוון רחב של תחומים כששיטת העבודה הינה הוליסטית. העבודה בקבוצת צעירים דומים, מאפשרת עיבוד החוויות עם שותפים אשר חוו דברים דומים.

צוות הכפר עובד בשיתוף פעולה עם מסגרות שיקומיות בקהילה. במהלך התקופה אנשי הצוות והמטפל האישי יחד עם המטופל ומשפחתו בונים תוכנית המשך לפי יכולותיו וצרכיו.

הכפר מוכר כספק של משרד הביטחון, למי שהוכר על ידי אגף השיקום של המשרד.