Skip to content

טיפול קהילתי וקבוצתי

קהילה, באשר היא, מחזקת את הרגשת הזהות של חבריה וממתנת את תחושת הלבדות. תפיסת העולם הטיפולית של הכפר גורסת שהקהילה והקהילתיות הם מרכיבים רבי עוצמה בעל כוחות ריפויים משמעותיים.

כפר איזון מבקש לרתום את הכוח החברתי-קהילתי באמצעות הרעיון שמטופלי הכפר לא רק ”מקבלים” טיפול אלא הם חלק מקהילה בה הם עצמם אחראיים על הטיפול של עצמם כמו גם של אחרים.

היכולת לתרום נמצאת בבסיס היכולת להרגיש שייכים. הקהילה הטיפולית של כפר איזון מורכבת מקהילת המטופלים והמטפלים כאחד שמטרתה לצלוח את המשבר ולהשתקם בחזרה למסלול. הקהילה הטיפולית מהווה כח מאפשר, תומך ומנרמל לאינדיבידואל שנמצא במשבר ולקהילה ולקהילתיות ערך משמעותי במיוחד במצבים אלו.
מצבים משבריים גורמים לרוב לבידודו של האדם, כמו גם לתחושת זרות ואי שייכות. תחושות אלו מחריפות בתורן את המשבר הנפשי. החיים בכפר איזון מכוונים באופן שמקדם ותומך היווצרות קהילה.
במהלך שבוע טיפולי ממוצע מתקיימות למעלה מעשרים קבוצות/פעילויות קבוצתיות ששמות דגש רב על החיים המשותפים והיחסים שנוצרים כערך מרפא.