Skip to content

טיפול פסיכיאטרי

הטיפול הפסיכיאטרי והרפואי בכפר מהווה צלע מרכזית במודל ההוליסטי. הרופא שותף מלא בצוות רב מקצועי רחב המקיף את המטופל, שותף בבניית התכניות הטיפולית ומעורב בתהליכי השיקום ובתוכניות ההמשך. המענה הפסיכיאטרי משלים את מהלך ההתערבות הרגשית, הקבוצתית והגופנית באופן אינטגרטיבי.

מטופלי הכפר נפגשים באופן פרטני עם רופא-פסיכיאטר המטפל שלהם ברציפות ועל פי צורך לטובת טיפול המשכי, הערכות, מענה בחירום, טיפול תרופתי (לפי הצורך) וכדומה. בנוסף, אחות הכפר מספקת מענה משלים לצרכים הרפואיים נפשיים וגופניים שעולים במהלך הטיפול.