Skip to content

טיפול בהתמכרויות בגישת צעדים

תוכנית “12 הצעדים” מהווה כבר עשרות שנים כלי חשוב ומרכזי להתמודדות עם התמכרויות מסוגים שונים בקבוצות לתמיכה עצמית ברחבי העולם. במקביל למגוון הטיפולים הנהוגים בכפר נחשפים המטופלים לטיפול בהתמכרויות במסגרת גישת זו, מעמיקים בה ויש מי שמאמץ אותה כדרך להחלמה ארוכת שנים. 

במהלך הטיפול בכפר לומדים כיצד להחלים מהתמכרות פעילה תוך התמקדות והתנסות בשלושת הצעדים הראשונים. צעדים אלו מהווים בסיס להבנת ההתמכרות האישית של כל אחד מהמשתתפים, לזיהוי ההשפעה וההרס שההתמכרות הובילה בחייהם ולמציאת הדרך לחיי חופש מהתמכרות פעילה.

באמצעות גישת 12 הצעדים נלמדים כלים מעשיים שעוזרים להתמודד עם דפוסים שהופכים את ההתמכרות לפעילה. הטיפול בכפר בגישה זו מתקיים בתצורה קבוצתית, קבוצה אחת לעבודת צעדים ושנייה קבוצת למידה רגשית/חווייתית בה נלמד נושא אחד בכל מפגש שלקוח מתוכנית ההחלמה, ובחיזוק פרטני.