Skip to content

טיפול באמצעות אומנויות

טיפול באמצעות אמנויות הינו טיפול רגשי מבוסס תהליכי יצירה, אומנות והבעה. באמצעות תהליכי יצירה אלו מתקיימת גישה עוצמתית וייחודית לרבדי נפש שלעיתים רבות השיח המילולי מתקשה להגיע אליהם. יתרה מכך,  האומנות על צורותיה השונות אינה משמשת רק כגשר בין האדם לעצמו, לאחר ולעולם באופן שמאפשר ביטוי והבעה לחלקים אישיים עמוקים ולא מודעים. העיסוק באומנות משמש כמקור ראשון במעלה לריפוי בפני עצמו – לעיתים כחיבור, לעיתים כפיתוח מודעות, לעיתים כפורקן או כהכלה ועוד.

הטיפול באמצעות אומנויות בכפר איזון מתפרס על שלושה תחומי טיפול עיקריים: טיפול באמצעות פסיכודרמה, טיפול באמצעות מוסיקה וטיפול באמצעות אומנות. טיפולים אלו מתקיימים בתצורה קבוצתית במסגרת אינטימית ומכילה.

  • טיפול בפסיכודרמה – שיטת טיפול המשלבת פסיכותרפיה ומשחק תפקידים שנעשה בהם שימוש בעולם המשחק והדרמה כגון החלפת תפקידים, שימוש בכפילות ועוד. באמצעות הפסיכודרמה מתקיים מרחב שמאפשר למטופל לפעול באופן חופשי יותר, מבלי לחשוש מההשלכות המציאותיות של פעולותיו. בכך ניתן דרור למשאלות ולקונפליקטים פנימיים, לפריקת מתחים ולחוות קרבה גדולה יותר לעצמי הגרעיני.
  • טיפול באומנות – טיפול באמצעות אומנות מאפשר מרחב לתהליכים נפשיים מבלי לדרוש מהם מילים. העיסוק בצבעים, ציור, פיסול או יצירה בכללותה לא מצריכה כישרון או ידיעה מוקדמת. העיסוק בחומרי יצירה (כגון צבעים) והחופש להשתמש בהם באופן שאינו תלוי תוצאה, מאפשר גישה לכוחות יצירה אישיים הטמונים בכל אדם ומאפשר לרתום אותם לצמיחה ולהיכרות עצמית עם איזורים קדם-מילוליים.
  • טיפול במוסיקה – טיפול במוזיקה נכלל גם הוא בתחום טיפול באמנויות והוא עוסק בטיפול באמצעות כלי נגינה ויצירות מוזיקליות. המוזיקה היא צורת ביטוי ספונטנית ואוניברסלית ונחשבת מבחינה התפתחותית מוקדמת יותר מהשפה הוורבלית. ההפקה המוזיקלית כשלעצמה אינה מטרה טיפולית, ובדומה לטיפול באומנות אין הכרח לדעת לנגן. כלי הנגינה או המוסיקה משמשים כאמצעי לגישה לרגשות מודחקים או הבעת רגשות. בכפר מתקיימות שתי קבוצות טיפוליות במוסיקה – האחת מכוונת כישורים (קבוצה לנגינה והרכבים) והשניה הבעתית-רגשית לטיפול באמצעות מוסיקה.