Skip to content

הצהרת פרטיות

הוא אתר אינטרנט לשירות הציבור.

הוקם על ידי עמותת איזון בחזרה למסלול(מלכ”ר) האתר אינו מכיל פרסומות מכל סוג שהוא.

תכני האתר נכתבו במטרה לספק לציבור הרחב מידע ללא עלות אודות שירותי העמותה, פועלה וחומרים מקצועיים  אין לראות באתר תחליף להתערבות פסיכולוגית או טיפול כלשהו.

זכויות יוצרים
והיה ומי מהגולשים מבקשים להפיץ חומר הלקוח מהאתר יש לציין כי כל זכויות היוצרים של חומרי האתר שייכים אך ורק ליוצריו, עמותת איזון ו/או מי מטעמה.

מדיניות פרטיות
מערכת איזון בחזרה למסלול מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. פרטי הגולשים אשר נרשמים לרשימת התפוצה של אתר העמותה שולחים שאלה בנושא כלשהו או סיפור אישי, נשמרים במערכת האתר ואינם מפורסמים או מועברים לכל גורם אחר.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם שאלות שהועלו בפורום  בכדי לספק מידע נוסף וחושב לציבור, אך הדבר ייעשה  ללא כל פרטים העלולים לחשוף את זהות השולח/ת.

אחריות
עבור המסמכים הנמצאים על שרת זה עמותת איזון בחזרה למסלול אינה מבטיחה או מניחה אחריות משפטית לדיוקם, שלמותם או שימושיותם של מידע, תוצר או תהליך המתוארים בו. עמותת איזון אינה אחראית כלפי משתמשי האתר או כלפי כל אדם אחר עבור החלטות שנעשו, או פעולות שבוצעו, המסתמכות על מידע שסופק על ידי האתר.