Skip to content

אבחנה כפולה

צעירים/ות שאובחנו כסובלים ממחלה או הפרעה נפשית ובנוסף, ככל הנראה סובלים מהתמכרויות, בדרגות שונות, לסמי הזיות, קנאביס לסוגיו (חשיש ומריחואנה), קוקאין, חגיגת ואלכוהול (ברמת התמכרות המאפשרת טיפול במקום פתוח).

מניסיוננו, צעירים אלו מתקשים להמשיך ולהחזיק חיים עצמאיים ולתפקד באופן רציף וזקוקים למסגרת המשלבת טיפול, תמיכה וגבולות המאפשרים את ההתמודדות עם הגמילה מהסמים תוך כדי השתלבות בקהילה טיפולית על מנת להגיע לאיזון נפשי.

הטיפול ניתן על ידי אנשי המקצוע המתמחים בתחומי התמכרויות, כמו כן השתתפות בקבוצות “12 הצעדים” ויצירת קשר עם מסגרות ה-NA.

הטיפול הנפשי מלווה בפסיכיאטר צמוד.

מטרת הכפר היא להוות כתובת לאוכלוסיה ספציפית זו תוך כדי יצירת הזדמנות עבורם לקבל טיפול בסביבה פתוחה יחד עם גבולות ברורים תוך שימת דגש על מעקב צמוד.